Spelregels 2023

In dit document staan de spelregels voor de Jotihunt 2023. Bij twijfel, onduidelijkheid of tegenstrijdigheid is het standpunt van de organisatie van de Jotihunt bindend.

Uitzonderingen en wijzigingen op de spelregels zijn alleen geldig als ze door de organisatie gepubliceerd zijn op de website: www.jotihunt.nl. Wijzigingen kunnen zonder verdere kennisgeving worden gepubliceerd.

1 Start, midden, eind en prijsuitreiking

 1. De Jotihunt start op zaterdag 21 oktober 2023 om 11.00 uur.
 2. De Jotihunt eindigt op zondag 22 oktober 2023 om 13.00 uur.
 3. De scoutinggroep die op zondagmiddag de meeste punten heeft behaald, krijgt de Jotihunt Wisseltrofee. Je komt niet meer in aanmerking voor overige prijzen of trofeeën.
 4. De scoutinggroep die zondagmiddag de meeste crea-punten heeft behaald, krijgt de Jotihunt Crea-wisseltrofee. Je komt niet meer in aanmerking voor overige prijzen of trofeeën.
 5. De scoutinggroep die op zondagmiddag binnen hun eigen deelgebied (zie 5.2) de meeste punten heeft behaald wint de Deelgebied-trofee. Hierbij gaat het om het totaal van hunt-punten binnen eigen deelgebied opgeteld bij het totaal aan hints-punten van de scoutinggroep.
 6. De Jotihunt bestaat uit twee speelhelften, beide duren dertien uur. Op 22 oktober om 0.00 uur, dertien uur na de start van de Jotihunt, worden alle vossen in het veld vervangen door nieuwe, fitte vossen. Hiermee start de tweede speelhelft. Verder verandert er voor de deelnemende scoutinggroepen niets in het spel: de punten voor de deelnemende scoutinggroepen blijven doortellen en er zijn geen ‘winnaars van de eerste of tweede helft’. 
 7. Het vossenteam dat in de eerste speelhelft de meeste punten heeft behaald, wint de Jotihunt Vossenprijs van de eerste speelhelft
 8. Het vossenteam dat in de tweede speelhelft de meeste punten heeft behaald, wint de Jotihunt Vossenprijs voor de tweede speelhelft.
 9. De prijsuitreiking van de Jotihunt is op zondagmiddag 22 oktober 2023. Meer informatie hierover wordt tijdens de Jotihunt op de spelsite bekendgemaakt.
   
 2. Veiligheid en gedrag

 1. Veiligheid voor jezelf en de ander gaat voor alles. Let daarop en handel ernaar.
 2. De Nederlandse wet is van toepassing en geldt voor iedereen. Zowel in het verkeer als daarbuiten. 
 3. Het spel mag nooit overlast bezorgen en/of risico met zich meebrengen voor omwonenden, de openbare orde of verkeersveiligheid. (zie 2.1/2.2). De organisatie kan (lokaal) beperkende maatregelen instellen. Deze (tijdelijke) regels worden gecommuniceerd via de website en/of vertegenwoordigers van de organisatie ter plaatse. Alle deelnemers zijn verplicht deze maatregelen te accepteren, er gehoor aan te geven en hiernaar te handelen. (zie 2.5/ 2.12). Een positieve uitstraling naar buiten van het Jotihuntspel en Scouting is belangrijk en ieders verantwoordelijkheid.
 4. Deelnemende scoutinggroepen en vossen zijn zelf verantwoordelijk om zich te verzekeren voor gebeurtenissen die voortvloeien uit deelname aan de Jotihunt. 
 5. De organisatie van de Jotihunt kan ten allen tijde via de spelsite aanvullende regels over veiligheid of anderszins bekendmaken. Die regels worden per direct van kracht, tenzij anders vermeld. Alle deelnemers zijn verplicht deze aanvullende regels te accepteren en hiernaar te handelen.
 6. Scoutinggroepen zorgen dat alle deelnemers binnen de groep bekend zijn met de Jotihunt spel- en gedragsregels zoals deze gepubliceerd staan op de spelsite. 
 7. In het donker, in ieder geval tussen zonsondergang en zonsopgang, is iedere deelnemer verplicht goed zichtbaar te zijn d.m.v reflecterend hesje. De organisatie maakt op de website kenbaar tussen welke tijden dit verplicht is. Zonder een reflecterend hesje is het niet toegestaan een vossenteam te hunten. Vossenteam geeft in dit geval geen huntcode aan de hunters en/ of de hunt wordt afgekeurd. 
 8. Alle deelnemers dienen zich te houden aan de openstellingstijden van bepaalde gebieden (natuurparken, natuurgebieden, bossen). 
 9. Een vossenteam mag nooit worden gevolgd op welke wijze dan ook (te voet, per voertuig/vaartuig, per drone noch per GPS-locatietag).
 10. Een auto van de Jotihuntorganisatie mag nooit worden gevolgd op welke wijze dan ook (te voet, per voertuig/vaartuig, per drone noch per GPS-locatietag).
 11. Alle hunters dienen herkenbaar te zijn middels de unieke herkenningscode, die je kunt aanmaken via de spelsite. (Zie 3.4)
 12. Aanwijzingen van een vossenteam, jachtopzichters en/of organisatie dienen altijd door de deelnemers te worden opgevolgd. Jachtopzichters zijn herkenbaar als onderdeel van de Jotihunt organisatie. 
 13. Bij ernstige calamiteiten houdt de organisatie zich het recht voor het evenement tijdelijk, dan wel helemaal, stil te leggen.
 14. Bij serieuze klachten over leden van een scoutinggroep betreffende onveilig gedrag, onsportief gedrag, of gedrag dat de uitstraling van het Jotihuntspel dan wel scouting schaadt volgt eerst een waarschuwing met 10 punten aftrek. Bij de tweede waarschuwing volgt een gesprek met de organisatie op HQ en eventuele diskwalificatie.

3. Scoutinggroepen

 1.  Deelname is altijd op eigen risico.
 2. Iedere scoutinggroep die deelneemt aan de Jotihunt betaalt een deelnamebijdrage á €25 bij inschrijving via iDEAL.
 3. Het is niet toegestaan voor deelnemers om zich voor te doen als een scout van een andere deelnemende groep, tenzij samenwerking bij inschrijving bekend is gemaakt bij de organisatie.
 4. Om deel te nemen aan het hunten moet je je als hunter registreren op de spelsite. Dit geldt voor alle personen en voertuigen. 
  • Gemotoriseerde voertuigen (zoals: auto’s, busjes, vrachtwagens, stoomschepen, e-bikes etc.)
  • Niet gemotoriseerde voertuigen (zoals: fietsen, steps, roeiboten etc).
  • Hunters te voet
 5. Geregistreerde voertuigen zijn verplicht de herkenningscode zichtbaar op het betreffende voertuig te plaatsen.
 6. Geregistreerde hunters (te voet) zijn verplicht de herkenningscode bij zich te hebben (papier of digitaal)
 7. De organisatie van de Jotihunt kan, als zij daar reden toe ziet, te allen tijde een scoutinggroep met onmiddellijke ingang uitsluiten van deelname voor dit jaar en voor volgende jaren.
 8. De thuislocatie van een deelnemende groep dient in de provincie Gelderland te liggen, tenzij anders overeengekomen is met de organisatie vóór het sluiten van de inschrijving. Een groep hoeft geen Gelderse scoutinggroep te zijn.
 9. Er wordt nooit geld terugbetaald.
 10. Met inschrijving en deelname aan de Jotihunt geven scoutinggroepen toestemming aan de organisatie om ingezonden (foto)opdrachten te publiceren op de website en social media t.b.v. Jotihunt account.  Een scoutinggroep houdt hier zelf rekening mee bij het insturen van foto’s/opdrachten (AVG) 
 11. Met inschrijving en deelname aan Jotihunt gaan groepen akkoord dat de organisatie contactgegevens dertien maanden mag bewaren (worden alleen gebruikt tbv communicatie gerelateerd aan Jotihunt en niet zonder toestemming gedeeld met derden)
 12. Na inschrijving moet een groep zich ook registreren via Telegram (zie regel 6.1 Tegenhunt)

4. Vossen

 1. Een vossenteam is in principe actief met drie personen, in de eerste of tweede speelhelft van de Jotihunt. 
 2. Een vossenteam verplaatst zich te voet. Om zich op een andere wijze te verplaatsen kunnen vossenteams gebruik maken van verplaatsingen zoals beschreven bij punt 4.5. 
 3. Een foto van het vossenteam staat rondom de start van de speelhelft op de website.
 4. Elk vossenteam krijgt een lijst deelnemende scoutinggroepen die zij dienen te bezoeken. Zij mogen pas aan een tweede ronde beginnen als zij bij alle groepen geweest zijn (dit is speelhelft overstijgend). De laatste scoutinggroep van de eerste ronde, mag de eerste scoutinggroep van de tweede ronde zijn. Er dient minimaal 30 minuten tussen deze twee bezoeken te zitten.
 5. Elk vossenteam krijgt een vooraf vastgesteld verplaatsingsbudget (spelregels en uitleg hierover worden gecommuniceerd via de website). Hiermee mag het team zich per fiets, step, OV, boot  of auto verplaatsen. Een vossenteam kan dit alleen inzetten in overleg met de organisatie. Coördinatie van de verplaatsing ligt ook bij de organisatie. 
  • Uitzondering op deze verplaatsingsregel:  openbaar veer, dit wordt niet gezien als een ‘verplaatsing’, er is geen verplaatsingsbudget voor nodig en de vossen kunnen gehunt worden op de boot. 
 6. Tijdens het verplaatsen van een vossenteam door middel van ingezet verplaatsingsbudget, kan dat vossenteam gewoon gehunt worden. De status van het vossenteam op de spelsite zal tijdens een verplaatsing op onderweg (oranje gekleurd) worden gezet. De organisatie is niet verplicht om informatie te verstrekken over de wijze en duur van deze verplaatsing.
 7.  Een vossenteam mag alleen gehunt worden als de status op de website op ‘actief’ staat (groen gekleurd) of 'onderweg' (oranje gekleurd). Als de status op ‘inactief’ staat (rood gekleurd) mag het vossenteam niet gehunt worden. Tijdens een "grote verplaatsing" door de jachtopzieners is het vossenteam inactief en kan dan niet gehunt worden.
 8. De wisseling van de vossenteams zal rond middernacht zijn. Bij de wisseling gaat het spel gewoon door, maar gaan de vossenteams op inactief van 23:45 tot 00:15. Het nieuwe vossenteam start nabij het eindpunt van het oude vossenteam.
 9. Regels 2.1 , 2.2 , 2.3. 2.7 en 2.8 gelden ook voor vossenteams.
   
5. Hunts

 1.  Elke scoutinggroep mag per speelhelft in maximaal vier deelgebieden op de bijbehorende vossenteams hunten. Welke deelgebieden dit zijn wordt voorafgaand aan Jotihunt aan de scoutinggroepen bekend gemaakt. In overige deelgebieden mag niet gehunt worden en zullen ook geen punten opleveren
 2. Eigen deelgebied: het deelgebied waar jouw scoutinggroep is ingedeeld.
 3. De hunt is gedaan als een scoutinggroep contact maakt met de actieve lopers van het vossenteam.
 4. Het vossenteam en de hunters zoeken zo nodig een veilige plek om de hunt af te handelen.
 5. Het hunten zonder registratie via de website, en/of het niet als zodanig herkenbaar zijn als deelnemer aan de Jotihunt, kan tot uitsluiting van verdere deelname aan de Jotihunt leiden (zie 3.4 t/m 3.6)
 6. De jagers krijgen bij een hunt een unieke code van de vossen die ze op de website moeten invullen, samen met de tijd en een foto van de sticker. Deze unieke code moet binnen een half uur na het moment van hunten worden ingestuurd.
 7. Na een hunt mag de scoutinggroep dit vossenteam een uur lang niet opnieuw hunten. Dit geldt vanaf het tijdstip dat is genoteerd bij de hunt. In dit uur mogen er wel andere vossenteams gehunt worden.
 8. Hetzelfde geldt na een afgekeurde hunt.
 9. Omwille van de veiligheid (zie ook 2.1 t/m 2.3) kan de organisatie beslissen om een vossenteam tijdelijk status ‘inactief’ te geven (niet huntbaar). Dit wordt gecommuniceerd via de website. Wordt het betreffende vossenteam tijdens deze periode wel gehunt, dan telt dit als een ‘afgekeurde hunt’.
 10. Het is niet mogelijk om een ingevoerde hunt (bv qua tijd) achteraf nog te wijzigen, de verantwoordelijkheid voor het goed invoeren ligt bij de deelnemende groep. Vragen of verzoeken hierover neemt de organisatie niet in behandeling.
 11. De punten worden pas toegekend als de gegevens door de organisatie zijn gecontroleerd en juist blijken.
 12. Punten kunnen altijd weer worden ingetrokken, mocht achteraf blijken dat deze onterecht zijn toegekend.
 13. Huntcodes kunnen worden ingezonden tot zondag 22 oktober 2023 13.15 uur.

6. Tegenhunt 

 1. Registratie van je groep bij de gratis berichten app Telegram is noodzakelijk om berichten over de tegenhunt te ontvangen.
 2. Bij een tegenhunt is een ‘tegenhuntsticker’ geplakt in de buurt van een deelnemende scoutinggroep. De desbetreffende scoutinggroep heeft 30 minuten de tijd om de ‘tegenhuntsticker’ te vinden en de code in te sturen.
 3. De tegenhuntsticker moet geplakt zijn: 
  • op een verticaal oppervlak 
  • tussen 0.5 en 1.7m van de grond 
  • zichtbaar vanaf de openbare weg of een openbaar pad 
  • binnen 450m van de thuisbasis van de desbetreffende Scoutinggroep  
  • De stickers worden sportief geplakt. Steunteams controleren dit. 
 4. De tegenhunt sticker mag niet geplakt zijn op 
  • een bewegend of verplaatsbaar object 
  • een levend object, met uitzondering van bomen 
 5. Een tegenhunt wordt gestart door de Jotihunt-organisatie nadat zij bericht hebben gekregen dat en waar de sticker geplakt is. De desbetreffende groep krijgt via telegram een bericht dat de tegenhunt gestart is.
 6.  In dit bericht staat: de starttijd van de tegenhunt, een (wind)richting en een korte uitleg. Op dat moment krijgt de groep -10 punten.
 7. Vanaf het genoemde tijdstip in het Telegram bericht heeft de scoutinggroep exact 30 minuten om de tegenhuntcode in te sturen.
 8. Lukt het de scoutinggroep om de sticker te vinden en de tegenhuntcode in te voeren binnen de genoemde tijd dan krijgt de scoutinggroep +20 punten.
 9. Een tegenhuntcode stuur je in als een gewone huntcode.
 
 7. Opdrachten

 1. De organisatie zal regelmatig opdrachten via de website publiceren. 
 2. Bij de opdracht staat een maximaal aantal punten en het uiterlijke tijdstip vermeld waarop het resultaat ingeleverd moet worden.
 3. Alle inzendingen die voor de sluitingstijd van de opdracht binnen zijn gekomen, worden beoordeeld en krijgen tussen de nul en het maximaal aantal punten van de betreffende opdracht. Het maximaal aantal punten verschilt per opdracht.
 4. Per opdracht kan er maar één resultaat en maar op één manier worden ingestuurd. De manier wordt per opdracht aangegeven. Er zijn drie mogelijkheden: een afbeelding, een tekstbericht of een link voor een Youtube-filmpje.
 5. Het groepslogo/vlag is fysiek leesbaar/hoorbaar op de ingeleverde opdracht aanwezig.
 6. Afbeeldingen mogen nooit groter zijn dan 2 megabyte (2048 kB) en mogen alleen in JPG of PNG formaat zijn. Afbeeldingen die groter of van andere bestandstypen zijn, worden geweigerd.
 7. Afbeeldingen worden in landschapsmodus/horizontaal ingestuurd, tenzij anders vermeld.
 8. Afbeeldingen mogen nooit digitaal zijn bewerkt (dus geen Photoshop, Paintshop Pro, etc. gebruiken), tenzij expliciet aangegeven dat dit is toegestaan. Het digitaal verkleinen van afbeeldingen is wel toegestaan.

8. Punten

 1. Hunt in eigen deelgebied: hunters van scoutinggroep X hunten het vossenteam van hun eigen deelgebied.
    aantal punten: 6
   (bijv scoutinggroep X is ingedeeld in deelgebied Alpha en hunt vossenteam Alpha)
 2. Hunt buiten eigen deelgebied: hunters van scoutinggroep X hunten vossenteam van één van de andere hun toegestane deelgebieden.
    aantal punten: 3
   (bijv. scoutinggroep mag naast eigen deelgebied ook hunten in deelgebieden Bravo, Delta en Echo en hunt in deelgebied Bravo het vossenteam Bravo)
 3. Tijdens Happy Hour geldt het dubbele punten per geldige hunt, tenzij vooraf anders aangegeven is door de organisatie. Happy Hour wordt, indien het ingezet wordt, bekend gemaakt via de website.
 4. Punten voor de opdrachten worden per opdracht en per inzending bepaald, zulks ter beoordeling van de organisatie.
 5. Per goed opgeloste hint krijgt een scoutinggroep maximaal 1 punt per toegewezen deelgebieden. Hiervoor geldt: één punt voor elk goed ingevoerde oplossing binnen 20 minuten. Punten worden alleen gegeven voor een antwoord dat volledig correct ingevoerd is. De correcte invoerwijze staat beschreven op de website van de Jotihunt. Afhankelijk van de vorm van de hint is dit een volledig coördinaat, een codewoord, een postcode of iets soortgelijks.  

9. Insturen hunts, hintoplossingen en opdrachten

 1.  Elke deelnemende scoutinggroep maakt bij aanmelding zelf inloggegevens aan. 
 2. Om hunts, hintoplossingen en opdrachten in te sturen moet de deelnemende groep eerst inloggen op de website. Daarna kan de inzending worden ingestuurd.
 3. Als een inzending is beoordeeld, krijgt de deelnemende groep hierover per e-mail bericht op het e-mailadres dat is opgegeven bij de aanmelding. Via de website is, na inloggen, de status van de laatste inzendingen te zien.
   
 10. Overige

 1. Over de uitslag van de Jotihunt valt niet te twisten.
 2. Tijdens de Jotihunt kan er alleen telefonisch contact worden opgenomen met de organisatie. Vragen of opmerkingen via e-mail, social media, of de (Telegram)chat worden niet gelezen. Het telefoonnummer van de organisatie is tijdens de Jotihunt te vinden op de website.
 3. Jotihunt is, in basis, een activiteit voor Scouts vanaf 14 jaar (Explorers, stam/Roversscouts, leiding en Plusscouts). Opdrachten, hints en het spel zijn gericht op en geschikt voor deze leeftijdsgroep. Deelname van jongere Scouts is toegestaan.  


Alle deelnemers, vossenteams en jachtopzichters worden dringend verzocht om situaties die niet voldoen aan de bovengenoemde spelregels direct telefonisch te melden bij de organisatie. Dit geldt ook voor incidenten die het spel op een negatieve manier (kunnen) beïnvloeden. Na opmerkingen of klachten over gedrag van deelnemers zal de organisatie altijd eerst contact opnemen met de bij hen bekende contactpersoon. Bij (herhaling van) gedrag of incidenten waarbij veiligheid van deelnemer(s) in geding is en/of sprake is van overtreding van spelregels en/ of gedrag dat een negatieve uitstraling naar buiten geeft aan Jotihunt en/of Scouting zal de organisatie een passende sanctie opleggen voor de betreffende deelnemer, groep of team.