Spelregels 2022

In dit document staan de spelregels voor de Jotihunt 2022. Bij twijfel, onduidelijkheid of tegenstrijdigheid is het standpunt van de organisatie van de Jotihunt bindend.
Uitzonderingen en wijzigingen op de spelregels zijn alleen geldig als ze door de organisatie gepubliceerd zijn op de spelsite: www.jotihunt.nl. Wijzigingen kunnen zonder verdere kennisgeving worden gepubliceerd.
 
1. Start, midden en eind
 1. De Jotihunt start op zaterdag 15 oktober 2022 om 11.00 uur.
 2. De Jotihunt eindigt op zondag 16 oktober 2022 om 13.00 uur.
 3. De scoutinggroep die op zondag om 13.15 uur de meeste punten heeft behaald, wint de Jotihunt Wisseltrofee 
 4. De Jotihunt bestaat uit twee speelhelften, beide duren dertien uur. Op 16 oktober om 0.00 uur, dertien uur na de start van de Jotihunt, worden alle vossen in het veld vervangen door nieuwe, fitte vossen. Hiermee start de tweede speelhelft. Verder verandert er niets in het spel: de punten voor de deelnemende scoutingroepen blijven doortellen en er zijn geen ‘winnaars van de eerste helft’. 
 5. Het vossenteam dat in de eerste speelhelft de meeste punten heeft behaald, wint de Jotihunt Vossenprijs van de eerste speelhelft
 6. Het vossenteam dat in de tweede speelhelft de meeste punten heeft behaald wint de Jotihunt Vossenprijs voor de tweede speelhelft.
 7. De prijsuitreiking van de Jotihunt is op zondagmiddag 16 oktober 2022. Meer informatie hierover wordt tijdens de Jotihunt op de spelsite bekend gemaakt.

 
2a. Veiligheid en gedrag
 1. Veiligheid gaat voor alles.
 2. Let op dat altijd de Nederlandse wet van toepassing is! Zowel in het verkeer als daar buiten. 
 3. Deelnemende groepen zijn zelf verantwoordelijk om zich te verzekeren voor gebeurtenissen die voortvloeien uit deelname aan de Jotihunt. 
 4. Scoutinggroepen zorgen dat hun leden bekend zijn met de Jotihunt spel- en gedragsregels, zoals gepubliceerd op de spelsite. 
 5. Alle deelnemers dienen zich te houden aan de openstellingstijden van bepaalde gebieden (natuurparken, natuurgebieden, bossen etc). 
 6. In het donker zorgt iedere deelnemer (vossen & hunters) dat deze goed zichtbaar is m.b.v. reflectie of verlichting (zoals reflecterend hesje of strepen op kleding)
 7. De uitstraling naar buiten van het Jotihuntspel en Scouting is belangrijk, het is daarom van belang dat er geen gedrag wordt vertoond dat omstanders of omgeving kunnen schaden of in gevaar kunnen brengen. Denk vooral tijdens de spannende ogenblikken aan de veiligheid voor jezelf en de ander.
 8. De organisatie van de Jotihunt kan te allen tijde via de spelsite aanvullende regels over veiligheid of anderszins bekendmaken. Die regels worden per direct van kracht, tenzij anders vermeld.
 9. Een vossenteam mag nooit worden gevolgd.
 10. Een auto van de Jotihuntorganisatie mag nooit worden gevolgd.
 11. Alle hunters dienen herkenbaar te zijn middels de unieke code, die je kunt aanmaken via de spelsite. Deze code moet zichtbaar zijn (bijv achter autoruit) voor vossen, organisatie en overige deelnemers.
 12. Aanwijzingen van een vossenteam, jachtopzichters en/of organisatie dienen altijd door de jagers te worden opgevolgd.
 13. Bij ernstige calamiteiten houdt de organisatie zich het recht voor het evenement tijdelijk, dan wel helemaal stil te leggen.

 
3. Scoutinggroepen
 1. Deelname is altijd op eigen risico.
 2. Iedere scoutinggroep die deelneemt aan de Jotihunt betaalt een deelnamebijdrage á €25 bij inschrijving via iDEAL.
 3. Het is niet toegestaan voor deelnemers om zich voor te doen als een scout van een andere deelnemende groep, tenzij samenwerking bij inschrijving bekend is gemaakt bij de organisatie.
 4. Om te hunten dien je je als hunter te registreren op de spelsite. Dit geldt zowel voor gemotoriseerde voertuigen (auto’s, busjes, vrachtwagens, stoomschepen etc.) als fietsen. Ook lopende hunters dienen zich te registreren. Na registratie kun je een document afdrukken met een herkenningscode, die je zichtbaar op het voertuig / de fiets / de persoon dient te bevestigen.
 5. De organisatie van de Jotihunt kan, als zij daar reden toe ziet, te allen tijde een groep met onmiddellijke ingang uitsluiten van deelname voor dit jaar en voor volgende jaren.
 6. De thuislocatie van een deelnemende groep dient in de provincie Gelderland te liggen, tenzij anders overeengekomen is met de organisatie vóór het sluiten van de inschrijving Een groep hoeft geen Gelderse scoutinggroep te zijn.
 7. Er wordt nooit geld terugbetaald.
 8. Met inschrijving en deelname aan de Jotihunt geven scoutinggroepen toestemming aan de organisatie om ingezonden (foto)opdrachten te publiceren op de website en social media (alleen tbv Jotihunt account).  Een scoutinggroep houdt hier zelf rekening mee bij het insturen van foto’s / opdrachten. 
 9. Met inschrijving en deelname aan Jotihunt gaan groepen akkoord dat de organisatie contactgegevens een jaar mag bewaren (worden alleen gebruikt tbv communicatie gerelateerd aan Jotihunt en niet zonder toestemming gedeeld met derden)
 10. Na inschrijving registreren groepen registeren groepen zich ook direct via Telegram (zie regel 6.1 Tegenhunt)
 
4. Vossen
 1. Een vossenteam is in principe actief met drie personen, in de eerste of tweede speelhelft van de Jotihunt. 
 2. Een vossenteam verplaatst zich te voet. Om zich op een andere wijze te verplaatsen kunnen vossenteams gebruik maken van verplaatsingen zoals beschreven bij punt 4.3. 
 3. Elk vossenteam krijgt een vooraf vastgesteld verplaatsingsbudget (spelregels en uitleg hierover worden binnenkort gecommuniceerd via de spelsite). Hiermee mag het team zich per fiets, step, OV of auto van de organisatie verplaatsen.
 4. Tijdens het verplaatsen van een vossenteam, door middel van ingezet verplaatsingsbudget, kan dat vossenteam gewoon gehunt worden. De status van het vossenteam op de spelsite zal tijdens een verplaatsing op onderweg (oranje gekleurd) worden gezet. De organisatie is niet verplicht om informatie te verstrekken over de wijze en duur van deze verplaatsing.
 5. Een vossenteam mag alleen gehunt worden als de status op de website op ‘actief’ staat (groen gekleurd) of 'onderweg' (oranje gekleurd). Als de status op ‘inactief’ staat (rood gekleurd) mag het vossenteam niet gehunt worden. Tijdens een "grote verplaatsing" door de jachtopzieners is het vossenteam inactief en kan dan niet gehunt worden.
 6. De wisseling van de vossenteams zal rond middernacht zijn. Bij de wisseling gaat het spel gewoon door, maar gaan de vossenteams op inactief van 23:45 tot 00:15.
 7. Voor vossenteams gelden ook regels 2.1 t/m 2.6

 
5. Hunts
 1. De hunt is gedaan als een scoutinggroep contact maakt met de actieve lopers van het vossenteam.
 2. Het vossenteam en de jagers zoeken een veilige plek om de hunt af te handelen.
 3. Het hunten zonder registratie op de spelsite, en als zodanig dus niet herkenbaar zijn als deelnemer aan de Jotihunt, kan tot uitsluiting van verdere deelname aan de Jotihunt leiden.
 4. De jagers krijgen een unieke code die ze op de spelsite moeten invullen, samen met de tijd en een foto van de sticker. Deze unieke code moet binnen een half uur na het moment van hunten worden ingestuurd.
 5. Na een afgekeurde hunt mag een vossenteam een uur niet gehunt worden door betreffende scoutinggroep. Dit geldt vanaf het tijdstip dat is ingevoerd bij de hunt.
 6. Het is niet mogelijk om een ingevoerde hunt achteraf nog te wijzigen qua tijd, de verantwoordelijkheid voor het goed invoeren ligt bij de deelnemende groep.
 7. De punten worden pas toegekend als de gegevens door de organisatie zijn gecontroleerd en juist blijken.
 8. Punten kunnen altijd weer worden ingetrokken, mocht achteraf blijken dat deze onterecht zijn toegekend.
 9. Na een hunt mag de scoutinggroep dit vossenteam een uur lang niet opnieuw hunten. In dit uur mogen er wel andere vossenteams gehunt worden.
 10. Huntcodes kunnen worden ingezonden tot zondag 16 oktober 2022 13.15 uur.

6a. Tegenhunt
 1. Registratie van je groep bij Telegram is noodzakelijk om berichten over tegenhunt te ontvangen.
 2. De tegenhunt begint als een vossenteam in een straal van 500 meter om de thuisbasis een herkenbare Jotihuntsticker (voorzien van tegenhuntcode) plakt en zij dit melden via hun telegram-bot. 
 3. Kort na het moment dat een vossenteam binnen de 500 meter cirkel de sticker plakt, ontvangt de betreffende scoutinggroep een bericht via Telegram. 
 4. In dit bericht staat: de starttijd van de tegenhunt, een (wind)richting en een korte uitleg. Op dat moment krijgt de groep -10 punten.
 5. Vanaf het genoemde tijdstip in het Telegram bericht heeft de scoutinggroep exact 30 minuten om de tegenhuntcode in te sturen.
 6. Lukt het de scoutinggroep om de sticker te vinden en de tegenhuntcode in te voeren binnen de genoemde tijd dan krijgt de scoutinggroep 15 punten.
 7. Een tegenhuntcode stuur je in als een gewone huntcode.

6b. Regels voor uitvoering van de tegenhunt
 1. Een vossenteam hoeft tijdens de 30 minuten niet in de 500 meter cirkel te blijven.
 2. Tijdens de 30 minuten dat de tegenhunt loopt mogen de vossen niet gehunt worden door de groep waarbij ze de tegenhunt gestart hebben.
 3. In de 60 minuten na het insturen van de tegenhuntcode mogen de vossen niet gehunt worden door de desbetreffende groep.
 4. Voor de tegenhunt telt de straal van 500 meter van alle kanten rondom de thuisbasis, vossenteams zullen deze binnen de gestelde regels benaderen.
 5. De sticker op een verticaal vlak geplakt worden en moet zichtbaar zijn vanaf weg, pad of straat (de openbare weg). De sticker zit niet lager dan kniehoogte en niet hoger dan ooghoogte.
 6. Een vossenteam mag zich na een verplaatsing (of bij de start van het spel) niet af laten zetten in de 500 meter cirkel rondom de thuisbasis van een scoutinggroep.
 7. Een vossenteam mag pas 15 minuten na een verplaatsing (of na de start van het spel) een tegenhunt starten.
 8. Een vossenteam mag max. 2 tegenhunts tegelijk starten en uitvoeren.
 9. Een vossenteam mag pas starten aan een tweede ronde tegenhunts als bij alle scoutinggroepen in hun deelgebied een tegenhuntpoging gedaan is (dit is speelhelft overstijgend). De laatste scoutinggroep van de eerste ronde, mag de eerste scoutinggroep van de tweede ronde zijn. Enkel alleen in dit geval mag een vossenteam twee tegenhunts achter elkaar starten en uitvoeren bij dezelfde scoutinggroep.
 10. In het geval dat bij een groep een 3e tegenhunt gestart en uitgevoerd wordt door een vossenteam, vervalt hiermee de score van de 1e tegenhunt van dat vossenteam.
 11. De sticker mag niet op bewegende objecten geplakt worden.
 12. De sticker mag niet op levende objecten geplakt worden, behalve bomen.

 
7. Opdrachten
 1. De organisatie zal regelmatig opdrachten via de spelsite publiceren. 
 2. Bij de opdracht staat een maximaal aantal punten en het uiterlijke tijdstip vermeld waarop het resultaat ingeleverd moet worden.
 3. Alle inzendingen die voor de sluitingstijd van de opdracht binnen zijn gekomen, worden beoordeeld en krijgen tussen de nul en het maximaal aantal punten. Het maximaal aantal punten verschilt per opdracht.
 4. Per opdracht kan er maar één resultaat en maar op één manier worden ingestuurd. De manier wordt per opdracht aangegeven. Er zijn drie mogelijkheden: een afbeelding, een tekstbericht of een link voor een Youtube-filmpje.
 5. Afbeeldingen mogen nooit groter zijn dan 2 megabyte (2048 KB) en mogen alleen in JPG of PNG formaat zijn. Afbeeldingen die groter of van andere bestandstypen zijn, worden geweigerd.
 6. Afbeeldingen mogen nooit digitaal zijn bewerkt (dus geen Photoshop, Paintshop Pro, etc. gebruiken), tenzij expliciet aangegeven dat dit is toegestaan. Het digitaal verkleinen van afbeeldingen is wel toegestaan.
 7. Bij een opdracht is het mogelijk om opmerkingen te plaatsen. Hierbij mogen geen antwoorden of oplossingen worden geplaatst, enkel opmerkingen gericht aan de beoordelaar om de opdracht beter na te kunnen kijken.

8. Punten
 1. Per hunt krijgt een scoutinggroep 3 punten. Tijdens Happy Hour krijgt een scoutinggroep 6 punten per hunt. (tenzij vooraf anders aangegeven is door de organisatie)
 2. Punten voor de opdrachten worden per opdracht en per inzending bepaald, zulks ter beoordeling van de organisatie.
 3. per goed opgeloste hint krijgt een scoutinggroep maximaal 6 punten. hiervoor geldt: 
  alles goed binnen 5 minuten = 6 punten, alles goed binnen 10 minuten = 5 punten, enzovoort. Punten worden alleen gegeven voor een volledig goede oplossing. Afhankelijk van de vorm van de hint is dit een volledig coördinaat, codewoord, postcode of iets soortgelijks. 
 
9. Insturen hunts, hintoplossingen en opdrachten
 1. Elke deelnemende groep maakt bij aanmelding zelf inloggegevens aan. 
 2. Om hunts, hintoplossingen en opdrachten in te sturen moet de deelnemende groep eerst inloggen op de spelsite. Daarna kan de inzending worden ingestuurd.
 3. Als een inzending is beoordeeld, krijgt de deelnemende groep hierover per e-mail bericht op het e-mailadres dat is opgegeven bij de aanmelding. Via de spelsite, na inloggen, de status van de laatste inzendingen in te zien.

 10. Overige
 1. Over de uitslag van de Jotihunt valt niet te twisten.
 2. Tijdens de Jotihunt kan er alleen telefonisch contact worden opgenomen met de organisatie. Vragen of opmerkingen via e-mail, social media, het gastenboek of de chat worden niet gelezen. Het telefoonnummer van de organisatie is tijdens de Jotihunt te vinden op de website.
 3. Jotihunt is, in basis, een activiteit voor Scouts vanaf 14 jaar (Explorers, stam/Roversscouts, leiding en Plusscouts). Opdrachten, hints en het spel zijn gericht op en geschikt voor deze leeftijdsgroep. Deelname van jongere Scouts is toegestaan. 

Alle deelnemers, vossenteams en jachtopzichters worden dringend verzocht om situaties die niet voldoen aan de bovengenoemde spelregels direct telefonisch te melden bij de organisatie. Dit geldt ook voor incidenten die het spel op een negatieve manier (kunnen) beïnvloeden. Na opmerkingen of klachten over gedrag van deelnemers zal de organisatie altijd eerst contact opnemen met de bij hen bekende contactpersoon. Bij (herhaling van) gedrag of incidenten waarbij veiligheid van deelnemer(s) in geding is en/of sprake is van overtreding van spelregels en/ of gedrag dat een negatieve uitstraling naar buiten geeft aan Jotihunt en/of Scouting zal de organisatie een passende sanctie opleggen voor de betreffende deelnemer, groep of team.