Tegenhunt informatie

De tegenhunt
Dit jaar is de tegenhunt anders dan voorgaande jaren. Dit houdt in dat jullie een tegenhuntsticker krijgen van de vossen, deze sticker plakken jullie voor een andere scoutinggroep. Welke groep, dat staat in de envelop die jullie krijgen van de vossen. 

Volg de volgende stappen om de tegenhuntsticker te plakken bij de andere scoutinggroep.

Stap 1: 
Plak de tegenhuntsticker aan de hand van de volgende eisen bij de andere scoutinggroep.
 • op een verticaal oppervlak 
 • tussen 0.5 en 1.7m van de grond 
 • zichtbaar vanaf de openbare weg of een openbaar pad 
 • binnen 450m van de thuisbasis van de desbetreffende Scoutinggroep 
 • De stickers worden sportief geplakt. Steunteams controleren dit. 
De tegenhunt sticker mag niet geplakt zijn op 
 • een bewegend of verplaatsbaar object 
 • een levend object (excl. bomen)

Stap 2:
Maak van de sticker een foto waarop 
 • duidelijk wordt dat hij zichtbaar is vanaf de (openbare) weg of pad 
 • waarop de hoogte duidelijk is. (Zet er b.v. een scout naast)

Stap 3:
Noteer de exacte locatie (co├Ârdinaat in RD tot op 10m)

Stap 4:
Geef stap 2 en 3 door via de jotihunt site + welke groep er wordt tegengehunt. 
Na het invoeren krijgen jullie -10 punten, wordt de tegenhunt juist geplaatst beoordeeld krijgen jullie 10 punten. 

Punten:
 • Als jullie de sticker geplakt hebben en de foto en exacte locatie hebben krijgen jullie +10 punten
 • Als blijkt dat de sticker niet correct / niet sportief geplakt is krijgen jullie 10 puntenaftrek. Correct en sportief plakken is ter beoordeling van de Jotihunt-organisatie. Bezwaar hiertegen kan schriftelijk en in een gesloten enveloppe ingediend worden tijdens de sluiting en zal nadien ter kennisgeving gelezen worden.
 • Als de sticker niet geplakt wordt, krijgen jullie -10 punten. De groep voor wie jullie moeten plakken krijgt 5 punten.

Onderstaande foto zie je het verschil tussen de:

Een / kleine letter i / hoofdletter I / hoofdletter O / kleine letter o / nul